Ydelser

Vi leverer uafhængige, specialiserede konsulentydelser til den danske stat og kommuner i Danmark samt til den private sektor inden for en bred vifte af brancher. Som kunde oplever du, at vi hjælper din virksomhed gennem hele processen i en analyserende, faciliterende, involverende og rådgivende rolle.

Strategi & proces

Hos A-2 er vi eksperter i både udvikling og eksekvering af strategier samt procesoptimering. Vi skaber klarhed og forståelse for alle strategiske aspekter ved effektivt at inddrage relevante nøgleinteressenter. Vi omsætter komplekse strategier til håndgribelige og gennemførlige aktioner, som din organisation kan implementere med succes.

Du vil opleve, at vores team arbejder tæt sammen med jer i både formuleringen og den aktive eksekvering af strategien, hvor vi understøtter og faciliterer processerne, men lader jer føre an. Når der er behov, krydrer vi processerne med subject matter expert-indsigt for at sikre innovation og et outside-in perspektiv.

Vi sikrer, at governance og forretningsprocesser er fuldt integrerede og optimerede, udfordrer jer passende og bliver ved, indtil vi ser positive resultater. Vores tilgang til procesoptimering inkluderer en dybdegående analyse af eksisterende workflows for at identificere ineffektiviteter og implementere forbedringer, der øger produktiviteten og reducerer omkostninger.

Læs mere

Udbud & indkøb

Du kan få vores specialister til at hjælpe dig med gennemførelse af indkøb, udbud samt contract management. Vores dygtige konsulenter kan hjælpe dig gennem indsigt i de til tider komplekse udbudsregler, samt offentlige indkøb. Er du i en privat virksomhed, har vi også stor erfaring i at hjælpe med at finde det rette leverandørmatch og samtidig opnå fordelagtige priser og vilkår. Endelig bistår vi også dig, som privat virksomhed, i optimering af dit salg til offentlige.

Læs mere

Digitalisering

Hos A-2 integrerer vi forretningsstrategi, teknologi og mennesker. Som kunde vil du opleve, at vores erfaring og ekspertise i digitaliseringsprojekter vil hjælpe jeres team med at håndtere den digitale forandring og træffe langsigtede beslutninger.

Du kan f.eks. få hjælp til valg af it-løsninger, styring af it-leverancer, optimering af governance og data management samt systemporteføljestyring. Oplever du svære og komplekse problemer omkring IT og digitalisering, kan vi hjælpe dig med at få overblik og prioritere, hvordan de kan løses.

Læs mere