"God it-skik" - anbefalinger til topledelsen om håndtering af it-området

Publikationen henvender sig til topledelsen, it-bestyrelsen og andre, der har brug for at få et struktureret indblik i, hvad it-området omhandler og hvordan it-området bør håndteres.

Publikationen giver et overblik over alle de discipliner som it-området rummer (fra ledelse til drift) og hvad der er god it-skik, når it-området skal håndteres professionelt og værdiskabende for virksomheden.

Publikationen er udarbejdet af Dansk-it, FSR, ISACA og IIA, og chefkonsulent Bo Lind fra A-2 har deltaget i udarbejdelsen af publikationen som repræsentant for Dansk-it.

Dokumentet er frit tilgængeligt på hjemmesiderne for de respektive organisationer.

Læs rapporten