Danske virksomheders erfaringer ved fusioner

Fusioner og sammenlægninger byder ofte på særlige udfordringer for topledelser. For at kortlægge de danske erfaringer har A-2 gennemført en undersøgelse omfattende 100 fusioner og sammenlægninger i dansk erhvervsliv.

Undersøgelsens resultater blev offentliggjort mandag den 25. november 2002 på et Morgenmøde, som blev afholdt i samarbejde med Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service, IT-brancheforeningen og Dansk Management Råd. På mødet fortalte bl.a. adm. dir. Johnny Hansen, Arriva A/S og adm. dir. Klaus H. Ostenfeld, Cowi A/S om deres nyligt gennemførte fusioner. Nedenfor er det muligt at se præsentationerne fra Morgenmødet.

Fusionsundersøgelsen er dokumenteret i en rapport, som kan rekvireres ved at kontakte Rasmus Andersen.

Indlæg på Morgenmødet
Titel Person Selskab Præsentation
Fusioner - Hvor svært kan det
være?
Partner
Cuno B. Christensen
A-2 [vis]
Fusionen - Den sikre vej til
søvnløse nætter
Adm. Dir.
Johnny Hansen
Arriva [vis]
Kommunikation som løftestang
til succesfulde fusioner
Adm. Dir.
Steffen Lüders
GCI Mannov [vis]
COWIs fusionserfaringer Adm. Dir.
Klaus H. Ostenfeld
Cowi [vis]