Udvalgt SKI leverandør

A-2 er SKI-leverandør inden for management- og it-rådgivning

A-2 er SKI-leverandør på SKI-rammeaftalerne 17.11 og 02.15, der begge giver mulighed for indkøb af konsulentydelser ved direkte tildeling.

A-2 er leverandør på følgende SKI-rammeaftaler:

 • 17.11 Managementsupport, delaftale 1 og 2 (direkte tildeling)
  A-2 er del af konsortiet "17.11 Konsulenterne"
   
 • 02.15 It-rådgivning (direkte tildeling)
  A-2 er del af konsortiet "A-2/Systematic"

Begge aftaler giver offentlige ordregivere mulighed for hurtigt at hyre A-2 til at rådgive og løse opgaver på alle niveauer fra strategisk rådgivning, forretningsprocesser og effektivisering til udbud, it-infrastruktur og -administration mv.

De to aftaler omfatter rådgivning inden for:

17.11 Managementsupport

 • Strategianalyse
 • Strategiudvikling
 • Strategiimplementering
 • Organisationsanalyse og -design
 • Strukturimplementering
 • Procesanalyse og procesoptimering
 • Udlicitering, herunder udbudsrådgivning
 • Offentlig-privat samarbejde (OPS)

02.15 It-rådgivning

 • It-relaterede strategier
 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
 • It-udbud
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 • It-arkitektur
 • It-govenance
 • Projekt- og programledelse
 • Test
 • Udvikling af ny funktionalitet
 • Tilpasning af eksisterende it-systemer

Kontakt Lars Rasmussen for yderligere information om mulighederne.

SKI - leverandør.gif