Vesthimmerlands Kommune

Da vi i Vesthimmerland Kommune skulle købe nye it-løsninger til økonomi og jobcenter på SKI's 02.19 ASP og Cloud Rammeaftale, henvendte vi os til A-2 for profes-sionel rådgivning. A-2 assisterede os med den direkte tildeling og udarbejdede den nødvendige dokumentation for korrekt tildeling. Det er vigtigt for os, at udbudsreg-lerne bliver fulgt, og A-2's indsigt og metodiske tilgang til opgaven sikrede dette.

Find Korsbæk, forvaltningschef Vesthimmerlands Kommune