Indkøbsoptimering Vandcenter Syd samt Vand og Affald Svendborg

A-2 har assisteret os med et indkøbsprojekt, som Vandcenter Syd (Odense) og Vand og Affald (Svendborg) ønskede at gennemføre i fællesskab. Projektet sikrede, at vi fik afdækket:

  • Mulighederne for optimering og besparelser på indkøbsområdet samt fik udarbejdet indkøbspolitikker og strategier.
  • Muligheder og risici ved etablering af en fælles indkøbsfunktion og fik fastlagt, hvilke kompetencer og roller der bør være i den fremtidige indkøbsfunktion.

A-2 anvendte en yderst struktureret og engageret tilgang til opgaven i samarbejde med vores medarbejdere. Det sikrede, at de på fleksibel vis hele tiden tog højde for de knaster, der altid opstår under et projektforløb - fx at det ikke var så let at få data ud af vores økonomisystemer som vi troede. A-2's tilgang gjorde, at de under hele forløbet havde fokus på at levere i henhold til de aftalte deadlines og den aftalte projektøkonomi - og med høj kvalitet.

Udover dyb indsigt i indkøbs- og udbudsområdet demonstrerede A-2's konsulenter også en god forståelse for forsyningsselskabers struktur og de regulativer, der gælder på området.

Resultatet af projektet er, at vi har fået:

  • En praktisk anvendelig analyse, som giver os et overblik og en indsigt, vi ikke har haft tidligere.
  • Et klart billede af de enkelte besparelsestiltag, og har iværksat de første aktiviteter for at høste gevinsterne.
  • Udarbejdet indkøbspolitikker, som kan anvendes i vores selskaber.
  • Indkøbsstrategier og udbudsplan på plads.
  • Et solidt grundlag for den videre drøftelse af en fælles indkøbsfunktion.
  • Identificeret lavt hængende frugter, der kan realiseres med det samme, og som sikrer, at vores investering kan betales tilbage indenfor ½ år.
  • Væsentlige og realiserbare årlige besparelser.

 

Vandcenter Syd i Odense  Vand og Affald i Svendborg
Allan Hansen, Administrationschef Jacob Juhl, Økonomichef