Tårnby Kommune

"A-2 udførte en gennemgang af kommunens refusionsindtægter på området for særligt dyre enkeltsager. Det er ofte tidskrævende og vanskeligt, at få det hele med ved en sådan gennemgang, der tilmed går flere år tilbage, men A-2 lavede et glimrende stykke arbejde. Konsulenter aflagde en rapportering, som tydeligt og overskueligt angav årsag og beløb på de borgere - omfattet af ordningen - hvor kommunen ikke havde fået hjemtaget den fulde refusion." 

Sekretariatschef/Stedfortræder for forvaltningschef Mikkel Flatau, Tårnby Kommune