SKAT

SKAT stod overfor udfordringen at skulle gennemføre en række store forandringer i form af en omfattende modernisering af SKAT's IT-systemer, og en samtidig fusion af de statslige og kommunale skatteorganisationer. Vi var tidligt klar over at disse udfordringer ville kræve en styrkelse af SKAT's kompetencer. Vi løser dette ved opkvalificering af vores eksisterende medarbejdere, ansættelse af yderligere spidskompetence, men også ved selektivt at gøre brug af konsulenter.

Vi valgte A-2, som en af vores rådgivningspartnere i første omgang fordi, A-2 kunne dokumentere mangeårig praktisk IT-arkitekturerfaring og herunder anvendelse og implementering af ERP, herunder SAP, i større nationale og internationale organisationer.

Et af de områder, vi ønskede at få afdækket var muligheder og benefit ved en eventuel konsolidering af vores 4 SAP instanser, herunder analyse af dagens brug af SAP, og vision for ERP systemets plads i vores fremtidige IT-arkitektur. Som analysen skred frem, viste A-2 sig af at være analytisk meget stærke, de forstod på kort tid vores komplekse forretningsprocesser, og evnede at se sammenhænge i disse. De udfordrede os med innovative og kreative idéer, som viste at de have forstået vores forretningsmæssige udfordringer, og udviklingen inden for ERP verdenen. Opgaven, der startede fra et IT-perspektiv, udviklede sig derfor til at blive mere forretningsstrategisk.

A-2 har været en vigtig bidragsyder i tilblivelsen af vores SAP strategi, og ikke mindst i at den blev konkret og anvendelsesorienteret. A-2 assisterede også projektledelsen ifm. forelæggelse og forklaring af visionen for SKAT's Programkontor, og har været stærkt medvirkende til, at SKAT'S direktion og ledergruppe har fået en fælles forståelse for og accept af vores SAP strategi.

Vi har siden valgt, at anvende A-2 som en af vores faste strategiske arkitekturrådgivere, med fokus på videreudvikling og realisering af vores SAP strategi. Blandt de opgaver, som A-2 yderligere har assisteret med, kan nævnes:

  • Udarbejdelse af innovativ Indkøbs- og forhandlingsstrategi - for køb af yderligere SAP licenser, som var medvirkende til en signifikant besparelse i forhold til en mere traditionel fremgangsmåde.
  • Udarbejdelse af projektdefinition og vision for restanceinddrivelsesmyndigheden.
  • Kvalitetssikring af kravspecifikation - af use-cases for vores systemmoderniseringsprojektet "En Virksomhedsskattekonto".
  • Driftsorganisering - Assistance i forbindelse analyse af krav og konsekvenser af en strategi, hvor SKAT anvender flere leverandører til systemdrift, forvaltning og applikationsvedligehold.


Vi har været meget tilfredse med A-2's leverancer og forventer, at vi også fremadrettet vil gøre brug af A-2's ekspertise og kompetencer.

Thomas Juhl, IT-direktør