Skanderborg Kommune

Økonomistyring i plejedistrikt - Skanderborg Kommune

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med A-2, fordi A-2 fremstår kompetente, er gode til at finde/se udfordringerne, dygtige til at fremlægge afhængigt af deltagergruppe. Og så overholder A-2 indgåede aftaler.

Skanderborg Kommune henvendte sig til A-2, fordi vi i vores plejedistrikter havde oplevet udfordringer med at overholde budgetterne. Samtidig gav en distriktschef udtryk for, at de redskaber hun havde til rådighed, gjorde det svært at styre distriktets økonomi.

I samarbejde med A-2 iværksatte vi derfor et projekt, som havde til formål at analysere økonomien i plejedistriktet med henblik på, at distriktschef, teamledere samt ældreområdets ledelse kunne få overblik og indsigt i distriktets økonomi med henblik på at skabe et bedre grundlag for den løbende økonomistyring. Med udgangspunkt heri skulle udvikles redskaber og værktøjer med henblik på at skabe et bedre grundlag for distriktschefens styring af distriktets økonomi.

A-2 arbejdede struktureret. Og gennem tæt opfølgning og dialog blev opgaven løst til tiden, til aftalt pris og til vores tilfredshed.

Jan Møller Iversen, Ældre- & Handicapchef, Skanderborg Kommune