Silkeborg Kommune

Udbud af byudstyr i Silkeborg Kommune

Da Silkeborg Kommunes koncessionsaftale på reklamefinansieret byudstyr nærmede sig udløb, iværksatte vi en udbudsproces med henblik på at indhente tilbud på en ny koncessionsaftale. Vi blev inspireret af andre kommuner, som havde gennemført en lignende proces i samarbejde med A-2. Ved at anvende A-2's afprøvede koncept sammen med kommunens supplerende input sikrede vi os, dels en styret proces og dels et udbud, hvor byderne havde let ved at forstå, hvad det var de skulle byde på. Udbudsprocessen resulterede i en ny aftale, som er væsentlig bedre end den forrige. Sammen med A-2 blev opgaven løst til tiden og inden for budget. 

Flemming Frøsig Christensen, Vej- og Trafikchef