Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune stod foran en revitalisering af indkøbsarbejdet. Aftaleporteføljen var god, men samarbejdet på tværs af kommunen trængte til et eftersyn og særligt trængte vi til at få fokus på compliance og de gevinster, der opnås, når vi rent faktisk anvender aftalerne korrekt.

A-2 har gennemgået vores indkøb, og det har givet os et nyt fokus i vores arbejde med indkøb og udbud, samt vist en helt konkret vej fremad for vores arbejde.

A-2 har gennemgået:

  • Spend
  • Compliance
  • Forretningsgange
  • Samarbejdsmønstre
  • Organisering

På det grundlæg har A-2 udarbejdet et forslag til en ny organisering af indkøb med fornyet fokus på, at vi opnår reelle besparelser. Den samlede proces har givet os et klart billede af de økonomiske muligheder, der er i det løbende arbejde med opfølgning på vores aftaleanvendelse for derigennem at få en høj compliance på aftalerne.

Efter A-2's anvisninger er der efterfølgende iværksat konkrete projekter for at løfte compliance på vores aftaler og realisere de økonomiske gevinster.

Samlet set har både analysen og de efterfølgende projekter nydt godt af A-2's indsigt i det kommunale indkøbsområde og viden om kommunal drift.

Peter Lassen, Økonomichef, Rudersdal Kommune