Ringsted Kommune

"A-2 har med deres store indsigt og viden om kommunale organisationer været en god samarbejds- og sparringspartner i Ringsted Kommunes proces med at etablere en ny organisation, hvor vi blandt andet er gået fra forvaltnings- til centerstruktur. A-2 har undervejs bistået med design og planlægning af processen og har faciliteret seminarer for både Byrådet, direktionen og koncernledelsen. A-2 har ydet et væsentligt bidrag til, at vi i dag står med et solidt og gennemarbejdet fundament for den nye organisation".

Jacob Nordby, Kommunaldirektør Ringsted Kommune