Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har brugt A2 til opgaver inden for bl.a. business case på it og effektiviseringer, til udbudsprojekter og markedsanalyser.

Vi har på disse opgaveområder haft rigtig stort udbytte af samarbejdet med meget kompetente konsulenter fra A2, og samarbejdet har medvirket til, at vi kunne gennemføre omstillingsprojekter og nå forretningsmål og effektiviseringskrav inden for administrations- og driftsområder i regionen. I den forbindelse er det afgørende, at vi har kunne trække på højt kvalificeret rådgivning og viden fra eksterne konsulenter, der har en høj indlevelsesevne i organisationen og kan spille kompetent sammen med vores egne medarbejdere.

Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitisk chef, Koncern Organisation og Personale