Odsherred Kommune

A-2 har assisteret os med en afdækning af mulighederne for forbedring af indkøbsområdet. Sammen med vores medarbejdere har A-2 foretaget en potentialevurdering og fremkommet med konkrete forslag til besparelser for kommunens indkøb samt en analyse med konkrete forslag til udviklingen af indkøbsorganiseringen.En god løsning af den opgave jeg stillede kræver en god indsigt i den kommunale økonomi og virkemåde samt evnen til at strukturere og analysere den store mængde data, der relaterer sig til kommunalt indkøb. Samtidig skal konsulenterne på dygtig vis i deres forslag kunne tage højde for vores styringsmodel og organisering i øvrigt.A-2 viste en meget struktureret tilgang til opgaven. A-2's detaljerede projektplan blev fulgt, og omfanget af koordinering med styregruppen var passende afstemt til opgaven. Resultatet er en direkte og praktisk anvendelig analyse, som giver Odsherred Kommune et overblik og en indsigt i vores egen indkøbsadfærd, som vi ikke hidtil har haft i samme strukturerede form. Vi har fået et klart billede af besparelsespotentialet og hvilken vej vores indkøbsorganisering skal, og vi er nu klar til at høste gevinsterne.


Lars Holte, kommunaldirektør i Odsherred Kommune