Odense Kommune

I Odense Kommune arbejder vi målrettet på at skabe det næste velfærdssamfund. Vurdering, afprøvning og implementering af nye velfærdsteknologier er et helt centralt element i vores strategi og i tæt samarbejde med A-2 har vi senest udbudt tre velfærdsteknologiske løsninger. A-2 har i hele processen været en både inspirerende og professionel sparringspartner, og sammen har vi sikret, at de udbudte løsninger virker i praksis og lever op til vores forventninger om store gevinster - både økonomisk og kvalitetsmæssigt og for de borgere, som fremover skal bruge dem.

Projektleder Helle Holst Hansen, Odense Kommune