Business Intelligence og målstyring hos Novasol

Business Intelligence og målstyring hos Novasol

Novasol er vokset kraftigt, og konsoliderer og udbygger derfor ledelsessystemer og organisering, for at styrke indtjeningen, og være klar til yderligere ekspansion.

A-2's konsulenter har på fornem vis ført os gennem processen med forretningsafklaring, så vi fik fastlagt præcis hvilke forretningsparametre, vi skulle måle på, hvordan, og på hvilke ledelsesniveauer. Faldgruben ved målstyring og Business Intelligence er ofte at forretningen drukner i data, eller at processen bliver for teknisk drevet. Konsulenterne fra A-2 inddrog og forstod imidlertid vores aktuelle problemstillinger, både markedsmæssigt, organisatorisk, procesmæssigt, og IT-teknisk. Processen blev gennemført i et tæt og motiverede samarbejde og med stor medarbejderinvolvering, hvilket har bidraget til en fælles forretningsforståelse i Novasol, og ikke mindst fokus på de vigtigste resultat- og costdrivere. Resultatet er en model, der sikrer os det forretningsmæssige overblik samtidig med, at der ikke bliver suboptimeret, og vi hele tiden har de relevante informationer til rådighed på de udvalgte niveauer i forhold til
vores ledelsesmodel og ønske om decentral beslutningskompetence.

Klaus Melchior, Økonomidirektør