Kriminalforsorgen

Justitsministeriets Toplederforum besluttede i foråret 2017 at skærpe tilsynet med overholdelse af udbudsreglerne på tværs af Justitsministeriets koncern. Kriminalforsorgen blev i forlængelse heraf bedt om at foretage en dybdegående analyse af deres samlede indkøb for at fastlægge, om udbudsreglerne var overholdt. I konkurrence med andre konsulentfirmaer blev A-2 valgt til at løse opgaven.
 
A-2 stillede med et team af medarbejdere, som havde indgående erfaring og specialistviden på området, og A-2 løftede opgaven i tæt dialog og konstruktivt samarbejde med Kriminalforsorgens egne medarbejdere. Samtidig demonstrerede A-2 overblik og indsigt og løste løbende en række udfordringer uden at overskride den aftalte tidsramme. Kriminalforsorgen har med analysen fået et rigtig godt overblik over sine indkøb og har fået anbefalinger, der er operationelle og let tilgængelige og som giver et præcist overblik over indsatser, der skal iværksættes for at komme helt i mål med at overholde udbudsreglerne.
 
Ole Hansen, Centerdirektør for HR og Ressourcer