Kommune Kemi

Kommunekemi ønskede at få kortlagt omkostninger forbundet med deres behandlingsydelser, for at få det bedst mulige grundlag for prissætning af disse.

A-2 blev valgt som samarbejdspartner, da de kunne dokumentere dyb teoretisk viden kombineret med praktisk erfaring fra tidligere ABC-projekter, samt ikke mindst evne til indgå i et tæt projektsamarbejde med vores medarbejdere, projektgruppe og ledelse.

A-2 gik struktureret til værks, skabte en fælles forståelse for projektet og respektive ansvar/opgaver. De forstod hurtigt vores processer og kunne se sammenhænge og udfordringer i disse, og projektet kortlagde omkostningerne for de primære behandlingsydelser.
A-2 har været rigtig gode til at sætte sig ind i vores betingelser og udfordre os med et særdeles kompetent erfaringsgrundlag. Der har været en god stemning under projektarbejdet. Ikke bare i projektgruppen; men også i relation til styregruppe og organisationen som helhed.

Projektet resulterede i følgende slutprodukter:

  • Regnemaskine til estimering af omkostninger for behandlingsydelser baseret på hovedaktiviteter og disses ressourceforbrug.

 

  • Overblik over økonomi for hovedprodukter og primærkunder i dag.Vi har været meget tilfredse med A-2's leverancer og forventer, at vi også fremadrettet vil gøre brug af A-2's ekspertise og kompetencer.

Søren Vindfeld Nielsen, Logistikchef