Kolding Kommune

A-2 har assisteret os med afdækning af mulighederne for optimering og besparelser på kommunens særkørsler. Sammen med vores medarbejdere har A-2 foretaget potentialevurderingen og fundet en række konkrete og dokumenterede besparelsestiltag. De samlede besparelser udgør omkring 10 % af vores nuværende omkostninger på området.

For at løse denne type opgave på hensigtsmæssig vis kræves indsigt i kommunal økonomi, kendskab til vognmandsmarkedet og viden om hvad de regionale trafikselskaber tilbyder. Hertil stilles krav om evne til at strukturere og analysere den store mængde kørselsdata, der relaterer sig til særkørselsområdet i en kommune af Koldings størrelse.

A-2 leverede, trods uforudsete udfordringer undervejs, i henhold til den indgåede aftale. Det skyldes bl.a., at A-2 viste en meget struktureret tilgang til opgaven og anvendte deres store viden på området. Resultatet er en umiddelbart praktisk anvendelig analyse, som giver os et overblik og en indsigt, som vi ikke tidligere har haft. Vi har fået et klart billede af de enkelte besparelsestiltag og har iværksat de første aktiviteter for at høste gevinsterne.

Specialkonsulent Ina Hviid, Kolding Kommune