Køge Kommune

Samarbejdet med A-2 har været en fornøjelse på alle måder. Vores udfordring bestod i, at vi på hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet var i tvivl om, hvorvidt vi havde det rigtige antal biler - og om vores anvendelse af dem var effektiv. A-2 havde tydeligvis stor indsigt i området, og gennem grundige analyser af alle typer af ruter (bil-, elcykel-, cykel- og gåruter) fik konsulenterne kortlagt kapacitetsudnyttelsen af vores biler.

På workshops med udvalgte ledere og medarbejdere blev der arbejdet med mulighederne for:

  • Reduktion og konvertering af bilruter
  • Optimeret billogistik (hvor bør bilerne fysisk være placeret ift. anvendelsen i de forskellige vagtlag)

A-2's arbejde resulterede i helt konkrete forslag, som indebærer, at vi kan reducere i antallet af biler - og det endda selv om vi har valgt at have 2 biler som buffer til spidsbelastningsperioder.

Sideløbende
med optimering af vores bilanvendelse udarbejdede A-2 en såkaldt TCO (Total Cost of Ownership) på både vores eksisterende og potentielle nye biler. Den har givet os et overblik over, hvilke biler vi med fordel kan udskifte, og hvilke vi skal indkøbe i stedet for.

Alt i alt har vi fået et væsentligt og værdifuldt redskab til et forestående udbud af tjenestebiler, og samtidig har analyserne givet os en forventning om en væsentlig reduktion af vores udgifter til drift og vedligehold.

Niels Jørgen Assing, Afdelingschef, Social- og Sundhedsservice