Horsens Kommune

Den generelle samfundsøkonomiske situation og den demografiske udvikling har som konsekvens, at der forventes færre midler til ældreområdet og stadigt flere plejekrævende ældre. Det har gjort det nødvendigt at vurdere mulighederne for at arbejde mere effektivt i ældresektoren i Horsens Kommune.

Som svar på den udfordring har vi bl.a. valgt at indføre lean på kommunens plejehjem. I den forbindelse valgte kommunen at hyre et konsulentfirma til at gennemføre en foranalyse med henblik på at vurdere oplagte indsatsområder med tilhørende potentiale.

Sammen med A-2 har vi gennemført en proces, som viser et klart potentiale ved at indføre lean på vores plejehjem. A-2 vandt konsulentopgaven, som en direkte konsekvens af den meget veltilrettelagte og strukturerede plan for arbejdet, som sikrede en høj grad af inddragelse af kommunens medarbejdere. Det har resulteret i et højt vidensniveau og engagement blandt vore medarbejdere. Dette er en alt afgørende forudsætning for succes med lean.

A-2 har gennemført opgaven professionelt, til tiden og inden for budgettet.
 
Tage Carlsen, Ældre- og Sundhedschef