Hørsholm Kommune

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag i Hørsholm Kommune har de seneste år ligget over niveauet for sammenlignelige kommuner. Vi havde derfor behov for en uvildig analyse af, om vi skulle fortsætte med at optimere området, indlede et samarbejde med andre kommuner eller outsource hele byggesagsbehandlingen.

A-2 blev valgt som konsulentfirma, da de leverede et overbevisende bud på opgaven og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov i forhold til både det politiske og administrative niveau. I forløbet har A-2 via en veltilrettelagt proces sikret, at både direktion, ledelse og medarbejdere har været inddraget gennem møder, interviews, workshops mm.  Vi har oplevet samarbejdet med A-2 som eksemplarisk, hvor alle involverede undervejs har oplevet, at de er blevet hørt og forstået, ligesom A-2 meget tidligt i processen skabte tryghed, opbakning og engagement hos de berørte ledere og medarbejdere.

Med analysen har vi nu fået afklaret, hvilken retning vi skal tage på byggesagsområdet. Det skyldes ikke mindst, at A-2 i forbindelse med den afsluttende afrapportering i udvalget formåede at bidrage til en konstruktiv politisk drøftelse af byggesagsområdet. A-2's anbefalinger vil med sikkerhed blive inddraget fremadrettet på området. Forløbet og resultatet af samarbejdet med A-2 gør, at vi ikke vil tøve med at spørge A-2, hvis vi en anden gang skal bruge konsulentbistand.

Mette Herbert, direktør for Teknik, Arbejdsmarked, Social og Sundhed