Hillerød Kommune

En udbudsstrategi kan være en kombination af forskellige udbudsmuligheder. På den måde dækkes det samlede ydelsesbehov. I tilfældet med Hillerød Kommune anvendte A-2 en kombination af direkte tildeling på SKI driftsaftaler og miniudbud på en SKI forvaltningsaftale.

På baggrund af den gennemførte due diligence og kortlægning af it opgaverne blev konklusionen her, at det mest hensigtsmæssige for Hillerød Kommune var at it-driften vedblev med at være en insourced ydelse i kommunen.

"Hillerød Kommune skulle under et ekstremt tidspres have konkurrenceudsat kommunens  it-drift.  A-2 definere en udbudsstrategi, der muliggjorde, at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen. Opgaven med at specificere ydelser og ydelsesmål havde vi ikke nået uden A-2. En kommune af vores størrelse har rigtig mange systemer og meget forskellige behov - så den samlede kravspecifikation er kompliceret, hvis det hele skal hænge sammen."

Søren Kristensen
chef for Udvikling og IKT
Hillerød Kommune