Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har siden 2012 arbejdet med Leve Bo på vores plejecentre, og vi havde brug for en uvildig analyse af, om vi med de nuværende økonomiske, organisatoriske og faglige rammer kunne drive vores plejecentre sikkert og effektivt med afsæt i målene for Leve Bo.

A-2 blev i konkurrence med andre konsulentfirmaer valgt, fordi de hurtigt forstod formålet med analysen og vores behov i forhold til det politiske og administrative niveau. Samtidig tilrettelagde A-2 en proces, hvor både ansatte i administrationen og medarbejdere og ledere på plejecentret var inddraget fra start til slut gennem arbejdsgruppemøder, fokusgruppeinterview, observationsstudium og workshops. A-2's samarbejde med både arbejdsgruppen og plejecenterets medarbejdere var eksemplarisk, og alle involverede har følt sig både hørt og medinddraget. A-2's evne til at sætte sig i medarbejdernes sted, forstå deres arbejdsfelt, vilkår og tilgang gjorde medarbejderne trygge og engagerede i arbejdet.

A-2 har også løbende orienteret det politiske niveau og i forbindelse med den afsluttende afrapportering i udvalget formåede A-2 at bidrage til en overordentlig produktiv politisk drøftelse af balancen mellem økonomi og serviceniveau.

Vi står nu efter analysen tilbage med et produkt, som vil komme til at udgøre et væsentligt input til både de administrative og politiske overvejelser over kommunens plejecenterdrift den kommende lange tid, og vi vil helt sikkert spørge A-2, hvis vi igen skal bruge konsulentbistand.

Lisbeth Rindom, direktør, og Birgit Gundorph-Malling, Chef for Sundhed, Ældre & Kultur"