Frederikssund Kommune

A-2 har assisteret Frederikssund Kommune med kortlægning og analyse af vores bygningsmasse på tværs af social- og ældreområdet. På ældreområdet stod vi med en overkapacitet af plejeboliger og et behov for boliger til ældre med specifikke pleje- og omsorgsbehov. På socialområdet var en række af vores botilbud utidssvarende, tomme og uhensigtsmæssigt placeret og i enkelte tilbud havde målgruppen ikke økonomiske mulighed for at betale den omkostningsbestemte husleje. A-2 kortlagde hurtigt vores samlede bygningsmasse og behov, og i tæt dialog med os udarbejdede A-2 scenarier for, hvordan de nuværende bygninger kan anvendes på tværs af ældre- og socialområdet, frasælges, ombygges eller udlejes på baggrund af grundige analyser af både faglige krav og visioner samt politiske mål og ønsker.

Vi valgte A-2 til opgaven, fordi de leverede et overbevisende bud på en proces, der blandt andet involverede de politiske udvalg og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov. A-2's proces sikrede, at både ledelse og medarbejdere blev inddraget gennem møder, interviews, workshops mm., og samtidig forestod A-2 en overordentlig god og retningsgivende proces med både oplæg og workshops for flere politiske udvalg.

Vi har oplevet det tætte samarbejde med A-2 som eksemplarisk, og med analysen har vi både administrativt og politisk fået det nødvendige fundament for det videre arbejde med at optimere vores bygningsmasse. Både strategisk og konkret i forhold til afvikling og udvikling af boliger på ældre- og socialområdet. Vi vil derfor heller ikke tøve med at bruge A-2 igen, hvis vi i fremtiden skal bruge konsulentbistand.

Direktør Helle Hagemann Olsen & ældre- og socialchef Klaus Godsk Kolberg, Frederikssund Kommune