Forsvarets Personeltjeneste (Søren Kock)

Forsvarets Personeltjeneste udbetaler hver måned løn til mere end 30.000 medarbejdere. Det er af stor betydning at disse lønudbetalinger sker uden fejl. Med mere end 100 overenskomster, lokalaftaler mv. er det en stor opgave at sikre rette løn til rette medarbejder til rette tid. Derfor er der i For-svarets Personeltjeneste (FPT) etableret en Lønkontrolenhed. FPT har bedt A-2 assistere med at optimere Lønkontrolenhedens indsats, således antallet af fejl nedbringes fremover.

Opgaven omfattede kortlægning af opgaveporteføljen, fastlæggelse af de processer der skal under-støtte opgaveløsningen, udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan og assistance i forbindelse med implementering af de nye processer og procedurer. Det var en opgave som stillede store krav til A-2 evne til på kort tid at sætte sig ind i et komplekst område, sikre involvering af Lønkontrolenhedens personale og sikre reel forankring af Lønkontrolenhedens nye måde at arbejde på.

A-2 leverede en plan og en proces, som sikrede et hurtigt og hensigtsmæssigt projektforløb. Gennem samarbejde og tæt opfølgning blev opgaven løst indenfor aftalt tid og budget. Resultatet er, at der er skabt rammerne for en Lønkontrolenhed, der på en effektiv måde kan bidrage til at nedbringe antallet af fejl i Forsvarets lønudbetaling.

Søren Kock, kontorchef