Forsvarets Personeltjeneste (Mette Kjersgaard Hansen)

"Med udgangspunkt i Prince2, har Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og A-2 udviklet en projekthåndteringsmetode, hvor processer, definerede roller og skabeloner passer til FPT opgaveportefølje og tilhørende strategier.

Samarbejdet med A-2 har givet os en metode, der sikrer, at vi fremover løser de rigtige opgaver til rette tid og i aftalt kvalitet. A-2 medvirkede med stort engagement i hele udviklingsopgaven - således også den interne uddannelse, der differentierer undervisningen mellem projektmedarbejdere og -ledere.

Hele forløbet med A-2 har været udfordrende og lærerigt. Forandringen i nu at have en ensrettet metode for løsning af vores opgaver og projekter er mærkbart positivt modtaget af både medarbejdere og kunder".

Mette Kjersgaard Hansen
Afdelingsleder