Forsvarets Personeltjeneste (Bjørn M. Röst)

Af Forsvarets samlede budget udgør lønsummen en betragtelig andel. Alene derfor er der et naturligt fokus på lønstyringen. Til dette formål har Forsvarets Personeltjeneste hidtil manglet systemer, der kunne understøtte de nødvendige lønanalyser, idet eksempelvis det af Personalestyrelsen udviklede system ISOLA ikke til fulde dækker Forsvarets særlige strukturer og personelsammensætning. Derfor har Forsvarets Personeltjeneste, bedt A-2 assistere med, at udvikle en model (DeWac) til analyse af lønudviklingen i Forsvaret. Modellen anvendes både i arbejdet med fastholdelse af Forsvarets personel, og til lønstyring i Forsvaret.

Opgaven fordrede god indsigt i de økonomiske forhold omkring løn, analytisk sans og evnen til at kombinere data fra de største af Forsvarets IT systemer (DeMars og SLS) samt kompetence til at kunne strukturere og programmere i det database system, som valgtes

A-2 har med en struktureret tilgang hurtigt sat sig ind i de komplekse lønstrukturer og særlige forhold, som gør sig gældende i Forsvaret. Konsulenterne fra A-2 har således, inden for det aftalte tidsrum, i en god samarbejdsform med de involverede parter og med en energisk opfølgning, udviklet en brugervenlig model, som giver os et præcist billede af lønudviklingen i Forsvaret, således vi kan løse vores opgaver bedre.

Bjørn M. Röst, kommandørkaptajn