Forsvaret

"A-2 udviser et stort engagement for opgaverne og arbejder tæt sammen med forretningen for derved at sikre ejerskab fra start. Konsulenterne lever sig ind i vores faktiske problemstillinger, både organisatoriske, procesmæssige og IT-tekniske, og evner at omstille og tilpasse "konsulentgrønspættebogen" og vores fælles erfaringer til netop det, som giver bedst mening i vores forretning. Vi forventer os meget af samarbejdet fremover." 

Oberst Lars Dencker, Business Change Manager