Fonden Lænkeambulatorierne

"A-2 bistod Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark (Lænken) med konkurrenceudsættelse af IT drift, da den tidligere leverandør, Gentofte Kommune, efter mange år havde opsagt kontrakten af compliance årsager. IT driften dækker sekretariat, Stofrådgivningen, 11 ambulatorier, Lænkepensionatet, Ringe Statsfængsel samt Kriminalforsorgens afdelinger i Nord- og Sydsjælland.

A-2 assisterede os i at afdække mulighederne for at optimere IT driften og udarbejdede kontrakt- og udbudsmateriale til brug ved konkurrenceudsættelsen. Konsulenterne fra A-2 har med deres erfaring inden for IT og udbudshåndtering været konstruktive og velkvalificerede samarbejdspartnere. Det har været en stor hjælp for os, at A-2 var med i hele processen og sikrede en korrekt håndtering af konkurrenceudsættelsen og optimering af IT faglige og kommercielle forhold.

Vi nu er på den anden side af overleveringen til vores nye leverandør af IT drift, og overgangen er i store træk gået smertefrit. Det er vores klare indtryk, at vores nye leverandør og kontrakt danner et godt og solidt grundlag for vores IT drift de kommende fire til seks år. Samtidig har vi opnået en markant besparelse, der giver en relativ kort tilbagebetalingsperiode for de samlede initielle investeringer, og som efterfølgende giver os mulighed for at hjælpe endnu flere mennesker i vores ambulatorier".

Mikael Jakshøj, Direktør