Direktoratet for Kriminalforsorgen

Samarbejdet med A-2 har på alle måder været både produktivt og effektivt. Som led i en radikal omstrukturering af hele Kriminalforsorgens organisation, var der også brug for, at vi fik analyseret og tilpasset Kriminalforsorgens UddannelsesCenter (KUC) til den ny virkelighed. 

A-2 gennemførte en både solid og sober gennemlysning af KUC's organisering, økonomi og arbejdsgange, og med målrettethed og nye indfaldsvinkler kom A-2 med forslag til en helt ny organisering og arbejdsdeling - og ikke mindst et betydeligt reduceret budget, uden at der blev gået på kompromis med KUC's kerneopgaver.

A-2's arbejde har i høj grad givet os et væsentligt og værdifuldt grundlag for den videre proces med at få indplaceret KUC og Kriminalforsorgens samlede uddannelsesindsats i den kommende nye organisering.

Vicedirektør Ole Hansen & udviklingschef Lars Thuesen, Kriminalforsorgen