Hvad siger vores kunder?

 • Justitsministeriets Toplederforum besluttede i foråret 2017 at skærpe tilsynet med overholdelse af udbudsreglerne på tværs af Justitsministeriets koncern. Kriminalforsorgen blev i forlængelse heraf bedt om at foretage en dybdegående analyse af deres samlede indkøb for at fastlægge, om udbudsreglerne var overholdt. I konkurrence med andre konsulentfirmaer blev A-2 valgt til at løse opgaven.
  Læs mere
 • På ældreområdet stod vi med en overkapacitet af plejeboliger og et behov for boliger til ældre med specifikke pleje- og omsorgsbehov. A-2 har assisteret Frederikssund Kommune med kortlægning og analyse af vores bygningsmasse på tværs af social- og ældreområdet.
  Læs mere
 • A-2 udførte en gennemgang af kommunens refusionsindtægter på området for særligt dyre enkeltsager. Det er ofte tidskrævende og vanskeligt, at få det hele med ved en sådan gennemgang, der tilmed går flere år tilbage, men A-2 lavede et glimrende stykke arbejde.
  Læs mere
 • A-2 har hjulpet Randers Kommune med sikring af statsrefusionsindtægter
  Læs mere
 • Vi havde derfor behov for en uvildig analyse af, om vi skulle fortsætte med at optimere området, indlede et samarbejde med andre kommuner eller outsource hele byggesagsbehandlingen
  Læs mere
 • A-2 har gennemført en grundig analyse af Leve Bo på vores plejecentre, og vi står nu efter analysen tilbage med et produkt, som vil komme til at udgøre et væsentligt input til både de administrative og politiske overvejelser over kommunens plejecenterdrift den kommende lange tid.
  Læs mere
 • I samarbejde med A-2 har Rudersdal Kommune fået sat ny retning på deres indkøbsarbejde herunder Compliance.
  Læs mere
 • ”A-2 bistod med konkurrenceudsættelse af IT drift, da den tidligere leverandør, Gentofte Kommune, efter mange år havde opsagt kontrakten af compliance årsager.
  Læs mere
 • Sammen med A-2 og deres afprøvede koncept sikrede vi os en styret proces og et udbud, hvor byderne havde let ved at forstå, hvad det var de skulle byde på. Udbudsprocessen resulterede i en ny aftale, som er væsentlig bedre end den forrige.
  Læs mere
 • A-2 arbejdede struktureret. Og gennem tæt opfølgning og dialog blev opgaven løst til tiden, til aftalt pris og til vores tilfredshed.
  Læs mere
 • I Odense Kommune er implementering af nye velfærdsteknologier ikke business as usual.
  Læs mere
 • "Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med".
  Læs mere
 • A-2 har med deres store indsigt og viden om kommunale organisationer været en god samarbejds- og sparringspartner i Ringsted Kommunes proces med at etablere en ny organisation
  Læs mere
 • A-2 har assisteret Esbjerg Kommune i at undersøge kommunens borgerrettede kørsel.
  Læs mere
 • A-2 demonstrerede på bedste vis evnen til at sætte sig ind i et meget fagligt specialiseret område, og med lige dele respekt for fagligheden og udfordring af traditionelle opfattelser...
  Læs mere
 • Region Hovedstaden har brugt A2 til opgaver inden for bl.a. business case på it og effektiviseringer, til udbudsprojekter og markedsanalyser.
  Læs mere
 • Da vi i Vesthimmerland Kommune skulle købe nye It-løsninger til økonomi og jobcenter på SKI's 02.19 ASP og Cloud Rammeaftale, henvendte vi os til A-2 for professionel rådgivning.
  Læs mere
 • A-2 har assisteret os med et indkøbsprojekt... Projektet sikrede, at vi fik afdækket mulighederne for optimering og besparelser på indkøbsområdet samt fik udarbejdet indkøbspolitikker og strategier.
  Læs mere
 • Novasol er vokset kraftigt, og konsoliderer og udbygger derfor ledelsessystemer og organisering, for at styrke indtjeningen, og være klar til yderligere ekspansion.
  Læs mere
 • Som led i en radikal omstrukturering af hele Kriminalforsorgens organisation, var der også brug for, at vi fik analyseret og tilpasset Kriminalforsorgens UddannelsesCenter (KUC) til den ny virkelighed.
  Læs mere
 • A-2 har hjulpet Odense kommune med tre forskellige udbud om velfærdsteknologiske løsninger.
  Læs mere
 • Konsulenterne lever sig ind i vores faktiske problemstillinger, både organisatoriske, procesmæssige og IT-tekniske.
  Læs mere
 • Hillerød Kommune skulle under et ekstremt tidspres have konkurrenceudsat kommunens it-drift. A-2 definere en udbudsstrategi, der muliggjorde, at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen.
  Læs mere
 • A-2 vandt konsulentopgaven, som en direkte konsekvens af den meget veltilrettelagte og strukturerede plan for arbejdet, som sikrede en høj grad af inddragelse af kommunens medarbejdere...
  Læs mere
 • A-2 leverede en plan, en proces og implementering, som sikrede et hurtigt og hensigtsmæssigt projektforløb.
  Læs mere
 • I Jyske Bank lægger vi stor vægt på at have gode og varige relationer til vores kunder. I den forbindelse har vi valgt at tilbyde vore medarbejdere kurserne Teamcon®Forhandling 1 og 2...
  Læs mere
 • Med udgangspunkt i PRINCE2, har Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og A-2 udviklet en projekthåndteringsmetode, hvor processer, definerede roller og skabeloner passer til FPT...
  Læs mere
 • A-2 har assisteret os med afdækning af mulighederne for optimering og besparelser på kommunens særkørsler. A-2 leverede, trods uforudsete udfordringer undervejs...
  Læs mere
 • A-2 har været rigtig gode til at sætte sig ind i vores betingelser og udfordre os med et særdeles kompetent erfaringsgrundlag.
  Læs mere
 • A-2 har med en struktureret tilgang hurtigt sat sig ind i de komplekse lønstrukturer og særlige forhold, som gør sig gældende i Forsvaret.
  Læs mere
 • A-2 havde tydeligvis stor indsigt i området, og gennem grundige analyser af alle typer af ruter (bil-, elcykel-, cykel- og gåruter) fik konsulenterne kortlagt kapacitetsudnyttelsen af vores biler.
  Læs mere
 • A-2 har assisteret os med en afdækning af mulighederne for forbedring af indkøbsområdet. Sammen med vores medarbejdere har A-2 foretaget en potentialevurdering...
  Læs mere
 • A-2 udfordrede os med innovative og kreative idéer, som viste at de have forstået vores forretningsmæssige udfordringer, og udviklingen inden for ERP verdenen.
  Læs mere
 • A-2 har med stor indsigt, faglighed og organisations forståelse bistået Direktoratet med etablering af en ny centerstruktur.
  Læs mere
 • A-2 har gennemført en grundig analyse af samarbejdsmuligheder om tandregulering for Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommune...
  Læs mere
 • "... meget brugbare værktøjer ... i alle typer forhandlinger"
  Læs mere
 • ”… en integreret del af min ledelsesmæssige ballast…”
  Læs mere
 • "Ethvert køb af konsulentydelser og kurser skal vurderes på graden af anvendelighed i den virkelige verden"
  Læs mere
 • ”… gode værktøjer, som er praktisk anvendelige…”
  Læs mere
 • Da vi som projektgruppe skulle udarbejde en indstilling til mulige outsourcingområder i Kriminalforsorgen, tog vi kontakt til A-2.
  Læs mere