Teamcon® POWER Forhandling

med fokus på at bevare relationen

Mål

  • At stå over for pågående og udspekulerede forhandlingsmodparter.
  • Anvende modpartens tricks over for ham selv.
  • Vurdere og kalkulere hvornår du med fordel skal undgå eller vælge at POWER forhandle.
  • At stå over for en der POWER forhandler, hvor de langsigtede relationer er vigtige.
  • At kende årsag og virkning i POWER forhandling.

Indhold

På kurset får du overblik over psykologiske og forhandlingsmæssige aspekter af magt og POWER forhandling.

Kurset er bygget op omkring forhandlingsteori, cases, øvelser og værktøjer til forhandling, forberedelse og analyse.

Kurset har en defensiv karakter og omhandler primært håndtering af modparter, der POWER forhandler.

Det er ikke et kursus i manipulation, men i teknikker til at effektivisere delforhandlinger, prisforhandlinger eller lignende.

Metoden kan i ekstrem form anvendes i engangsrelationer, hvor du "brænder broer". I andre tilfælde kan metoden være en nødvendig og effektiv del af en langsigtet partnerskabsrelation.

Under tidspres konfronteres deltagerne med vanskelige opgaver og får sideløbende indblik i egne og modpartens reaktionsmønstre.

Der arbejdes med generelle cases samt analyse af deltagernes egne forhandlings cases.

Deltagere

Kurset henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der ønsker at udvide deres færdigheder i at håndtere vanskelige forhandlinger. Det anbefales, at deltagerne tidligere har gennemført PRAKTISK Forhandling.
Deltagerantal: maksimum 8 deltagere

Varighed

2 dage, intensivt. Kl. 09:00 - 16.30
Se kursus kalender her

Pris

Kr. 9.400 pr. deltager, inkl. materialer og fortæring eksklusiv moms. Hver deltager skal desuden medbringe 150,00 kr. til kursets øvelser.