Teamcon® Internationale Forhandlinger

Den Kulturelle dimension - Partnerskab på tværs af kulturer

Mål

  • At opnå partnerskaber på den internationale forretningsscene.
  • At kunne forberede og tilrettelægge det flerkulturelle møde.
  • At kunne forstå hvilke værdier, der er uantastelige.
  • At opnå bedre og mere holdbare resultater.
  • At anvende principperne for interessebaseret forhandling efter "Getting to Yes" metoden internationalt.
  • At danne overblik i komplicerede internationale forhandlinger.
  • Større personlig sikkerhed i forhandlinger.
  • At give øget selvindsigt, der kan inspirere til at prøve kræfter med både kendte problemstillinger og nye udfordringer.

Indhold

 Internationale forhandlinger kræver særskilt opmærksomhed. En almindelig antagelse er, at den stadig større internationale forretningsaktivitet overflødiggør kulturel forretningsforståelse. Dette er en misforståelse.

Tilgangen til forhandlingsbordet er vidt forskellig selv i de skandinaviske lande. Det er vigtigt at have et begrebsmæssigt apparat til forståelse af disse forskelle - og det er vigtigt at forstå hvor "aparte" dansk forhandlings- og forretningsstil egentlig opfattes af vores samhandelspartnere.

På kurset vil der blive arbejdet intensivt med at bibringe deltagerne denne forudsætning - formuleret i konkrete metoder.

Gennem en række øvelser og cases sættes fokus på kritiske faser i typiske internationale forhandlingssituationer.

Øvelserne indebærer, at deltagerne sætter penge på spil. Tidspres er en væsentlig faktor under øvelserne.

Taktiske og strategiske problemer håndteres løbende gennem øvelser, teoriindlæg og cases.

Et gennemgående tema er partnerskabsforhandling, evnen til at skabe og vedligeholde gode og varige relationer til modparten.

Deltagere

Deltagerantal: maksimum 8 deltagere

Varighed

3 dage, intensivt. Kl. 09:00 - 16.30
Se kursus kalender her

Pris

Kr. 13.400 pr. deltager, inkl. materialer fortæring, eksklusiv moms. Hver deltager skal desuden medbringe 150,00 kr. til kursets øvelser.