Public Affairs

– forstå det politiske system (åbne kurser)

(2 dage - intensivt - fra 5 til 8 deltagere)

På kurset bliver du klædt på til:

 • At påvirke den politiske dagsorden
 • At forstå politisk tænkning
 • At advokere for din sag overfor politikerne
 • At forstå samspillet mellem medier, politikere og embedsmænd
 • At Vurdere venner og fjender
 • At prioritere dine ressourcer
 • At opstille politiske målsætninger

Indhold

 Public Affairs beskriver en systematiseret indsats til varetagelse af virksomhedens/organisationens relationer til politiske beslutningstagere.

Kurset vil gennemgå hvorfor virksomheder og organisationer deltager i den politiske proces:

 • Er det for at udvide markedet?
 • Skabe nye markeder?
 • Eller for at begrænse et marked?
 • For at fremme eller begrænse uhensigtsmæssige beslutninger?

På kurset vurderes:

 • Hvornår og hvilke strategier virksomheder og organisationer anvender, når de deltager i den politiske proces
 • Hvilke begrænsninger der er for virksomheders ageren på den politiske scene

Deltagerne får en viden om, hvordan virksomheder/organisationer via aktiv handlen og tilrettelæggelse af en proaktiv strategi kan få indflydelse på afgørende administrative og politiske beslutninger.

Kursus formen veksler mellem teorioplæg, case-eksempler,  øvelser og dialog.

Åbne kurser

Deltagerantal: Maksimum 8 deltagere
Varighed: Kl. 9:00 - 16:30

Pris

Kr. 12.800 ekskl. moms pr. deltager.
Prisen inkluderer materialer og fortæring

Deltagere

Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, der har ansvaret for at varetage relationerne med politiske beslutningstagere. A-2, ved Jens Kittelmann
Tlf: 33 25 26 27
Mail: jk@a-2.dk