Medietræning

Formuler det skarpe budskab og formidl med overskud – også i pressede situationer!

På kurset bliver du klædt på til:

  • At forberede dig til interview til tv, radio og aviser
  • At formulere præcise budskaber
  • At skelne mellem forskellige typer interviews
  • At håndtere kritiske og nysgerrige journalister
  • At kapere en presset interview-situation
  • At blive bevidst om kropssprog, stemme og personlig gennemslagskraft
  • At forstå journalistens arbejdsbetingelser
  • At indgå en kontrakt om din medvirken

Formål

Formålet er at gøre deltagerne medie-vante.

Du bliver øvet i at gøre det indviklede forståeligt, enkelt og klart. Din personlighed, din fremtoning og dit ordvalg skal bære dit budskab igennem til seerne. Det kræver træning og tryghed. Du lærer at håndtere svære og finurlige spørgsmål og at bevare overblikket over interviewet.

Alt for ofte optræder folk i medierne uforberedte på journalistens spørgsmål. Den interviewede trænger ikke igennem med sine budskaber og lader sig alt for let distrahere af spørgsmål, tidspres og kameraer.

Det kan koste din virksomhed dyrt, hvis i ikke har overvejet, hvem, der skal have kontakt med journalisterne og hvilke budskaber, i skal kommunikere - og hvornår.

Det er væsentligt at kunne kommunikere med personlig integritet for at skabe balance og helhed i dit udtryk. Det er nemlig det, der skaber synlig troværdighed. Og troværdighed handler om mere end blot ord. Ca. 7% af seernes opmærksomhed er rettet mod det, du siger. Resten er rettet mod måden, du siger det på, og hvordan du ser ud, når du kommer med dit budskab.

Interne kurser

Deltagerantal: Maksimum 6 deltagere
Varighed: Efter seance valg

Deltagere

Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, der har eller får en rolle som talsmænd og som varetager større kommunikationsopgaver - såvel internt som eksternt i organisationen. A-2, ved Jens Kittelmann
Tlf: 33 25 26 27
Mail: jk@a-2.dk