Forhandling - Psykologi og metode

- Partnerskab og resultat

Mål

  • At opnå partnerskaber.
  • At danne overblik i komplicerede forhandlinger og pressede situationer.
  • At opnå bedre og mere holdbare resultater.
  • At anvende principperne for interessebaseret forhandling efter "Getting to
  • Yes" metoden.
  • Større personlig sikkerhed i forhandlinger.
  • At give øget selvindsigt, der kan inspirere til at prøve kræfter med både
  • kendte problemstillinger og nye udfordringer.

Indhold

"Getting to Yes" er en forhandlingsmetode, der i starten af forhandlingen sætter

fokus på parternes interesser. Senere i forløbet afløses interesserne af
parternes løsningsmuligheder og standpunkter.

Gennem en række øvelser sættes fokus på kritiske faser i typiske
forhandlingssituationer. Øvelserne indebærer, at deltagerne sætter penge på
spil. Tidspres er en væsentlig faktor under øvelserne.

Øvelserne giver deltagerne mulighed for at se nærmere på de psykologiske
faktorer, som kan have stor betydning for en forhandlings forløb og resultat.

Med udgangspunkt i din egen personprofil trænes du i at kende dine modparter
og dine medspillere. På kurset trænes du i at bruge din egen og andres
personprofiler til at effektivisere forhandlingerne. 

Taktiske og strategiske problemer håndteres løbende gennem øvelser,
teoriindlæg og cases. 

Et gennemgående tema er partnerskabsforhandling, evnen til at skabe og
vedligeholde gode og varige relationer til modparten.

Deltagere

Kurset henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der ønsker at supplere praktisk forhandlingserfaring med en struktureret metode.

Deltagerantal: 5 - 8 deltagere

Varighed

2 dage, intensivt. kl. 09:00-16:00
Se kursus kalender her 

Pris

Kr. 5.900 pr. deltager, inkl. materialer fortæring, eksklusiv moms. Hver
deltager skal desuden medbringe 150,00 kr. til kursets øvelser.