Evalueringsproces

Vi arbejder løbende med at kvalitetssikre og forbedre vores kurser. Det gør vi ved at evaluere:

 • Al gennemført kursusaktivitet
 • Alle kursusevalueringer forelægges underviserne og Quality Board, opsamlet
  halvårsvis, (Skulle en rekvirent ikke ønske evalueringen forelagt Quality Board,
  fx af konkurrence hensyn, respekteres dette)

 • Kursisterne evaluerer på følgende områder, i en graduering fra 1 til 10, hvor
  10 udtrykker udpræget tilfredshed:

  • Rådgivning/information inden kursus deltagelse
  • Kursussted, faciliteter, fortæring
  • Opfyldelse af mine egne generelle forventninger
  • De værktøjer jeg blev præsenteret for på kurset
  • Kursets metodik
  • Instruktørernes kompetencer
  • Din vurdering af kurset som helhed
 • Kursus evalueringens gennemsnit for seneste to år ("kurset som helhed")
  offentliggøres på A-2's hjemmeside, omregnet til: fra 1 til 5 stjerner. For
  kursus aktivitet med under 100 deltagere i den 2 årige periode oplyses
  evalueringerne ikke, pga. statistisk usikkerhed.

Quality Board:

Når virksomheder, styrelser, institutioner og organisationer vælger at
investere i udvikling, er det ud fra en klar forventning om at investeringen
bærer frugt.

De kurser, medarbejdere og ledere deltager i, skal være relevante,
vedkommende og funktionelle i forhold til den virkelighed der eksisterer. - Og
relevansen i forhold til virksomhedens kontinuerlige udviklingsproces skal i
øvrigt være høj.

En gruppe erfarne erhvervsledere har valgt at støtte A-2 i den kontinuerlige
kvalitetsudvikling af vore åbne forhandlingskursus produkter.

Gruppen, der er selvsupplerende, af holder møder januar og august. På
augustmødet besluttes hvem der tilbydes plads i efterfølgende års Quality Board,
blandt de virksomheder der har benyttet sig af A-2 kurser:

Februar 2010 besluttedes følgende sammensætning af Quality Board:

Navn: Titel: Selskab:
John Baastrup Personalechef Folketingets Administration
Hans Henrik Spangenberg Vice President SAS
Jette Aagaard Afdelingsdirektør CSC Danmark
Christian Hodal Adm.Dir. Botjek
Susanne Schøtt Underdirektør Finansrådet