It

Typiske A-2 ydelser

 • 360 graders analyse af lønadministrationen
 • Hjælp til realisering af potentialet i løn- og personaleadministrationen
 • Dokumentation af services og omkostninger
 • Konkurrenceprøvning og outsourcing
 • Hjælp til leverandørstyring og insourcing, hvis der er utilfredshed med leverandøren
 • Ad hoc bistand

Kontakt:

 • Bjarne Veiergang Bjarne Veiergang
  Chefkonsulent

  Tlf dir 22 68 56 71

 

 • Kristina Byskov Gade Kristina Byskov Gade
  Chefkonsulent

  Tlf dir 31 51 93 74

Lønstyring og -administration

Forøg værdiskabelsen fra din lønfunktion

A-2 har meget stor erfaring med at forøge den værdi, som lønfunktionen kan tilføre din organisation.

En øget værdi kan særligt skabes ved at:

 • Tydeliggøre hvem der gør hvad, så fejl i lønprocesserne reduceres
 • Forbedre samspillet med organisationen, så flowet i opgaverne blive bedre
 • Forbedre lønkontrollerne, så fejl i lønnen fanges før de kommer ud til lønmodtageren.
 • Forbedre samarbejdet mellem løn- og regnskabsfunktionen omkring afstemninger, så der sker en bedre overholdelse af lovgivningen og sikring af korrekt skattegrundlag
 • ​Forbedre ledelsesinformationen, så lønstyringen i organisationen forbedres.

A-2 kan tilbyde en metode, så din organisation systematisk får adresseret alle væsentlige områder:

 • Organisering: Hvordan ser den optimale organisation ud?
  • Centralt og decentralt ansvar
  • Kompetencebehov centralt og decentalt
  • Styrings- og forbedringsværktøjer.
 • Løndrift: Hvordan skabes en effektiv og korrekt løndrift?
  • Lønfunktionens årshjul med en effektiv tilrettelæggelse af opgaverne
  • Standardisering og dokumentation af processer
  • Implementering af effektive (og systemunderstøttede) kontroller og afstemninger. 
 • IT-understøttelse: Hvordan skabes en bedre integration og øget automatisering?
  • Valg og implementering af systemer, der understøtter organisationens behov
  • Reduktion i andelen af manuelle processer gennem digital indberetning og bedre integrationer mellem lønsystemet, økonomisystemet og fødesystemer (ex. vagtplanlægning)
  • Implementering af et pålideligt transaktionsspor, så fejl og snyd undgås.

Den samlede gennemgang af lønfunktionen kan udmunde et katalog med forbedringsforslag, der kan implementeres over en 1-3 årigperiode, med klare milepæle undervejs.

A-2 tilbyder at give din lønfunktion et konkurrencedygtigheds tjek. Det kan ske gennem:

 • Kortlægning af organisationens ydelser, så indhold og kvalitetsmål for hver enkelt ydelse fremstår tydeligt og kan sammenlignes med markedet
 • Beregning af omkostninger for ydelserne, så man kan sammenligne sig med markedet
 • GAP-analyse på, hvad der skal til for at lønfunktionen er på niveau med de krav, der stilles til en ekstern leverandør af lønservices.

A-2 kan facilitere indkøb af systemer og outsourcing af lønfunktionen. Det kan ske gennem:

 • Kortlægning af behovene for systemunderstøttelse og sammenholde det de løsninger, der er på markedet
 • Bistå med at gennemføre et indkøb af et nyt system og efterfølgende skifte af system til en ny leverandør
 • Bistå med at gennemføre en outsourcing af lønservices og understøtte den efterfølgende transition til en ekstern leverandør af lønservices.