Kontakt:

 • Lars Rasmussen Lars Rasmussen
  Partner

  Tlf dir 28 88 01 01

 • Mikael B. Schwartz Mikael B. Schwartz
  Markedschef

  Tlf dir 24 82 02 27

 

 

Staten

A-2 har i mere end 16 år løst strategiske, taktiske og operationelle opgaver for staten. Vi har arbejdet for og leveret services og ydelser til langt de fleste ministerier med tilhørende styrelser samt selvejende institutioner.

Opgaver i staten udgjorde i 2016 ca. 1/3 af A-2's samlede omsætning.

Vi bidrager effektivt og med stor værdi i projekterne, fordi vi kender de statslige strukturer og beslutningsprocesser og fordi flere af vores konsulenter har mangeårig ledelseserfaring fra ansættelse i staten, eksempelvis SKAT, Forsvaret og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Vores projekter i staten spænder vidt fra strategisk rådgivning til operationel opgaveløsning:

 • Økonomistyring og budgetanalyser
 • Indkøbsanalyser og -organisering
 • Strategi og effektivisering
 • It-governance
 • In- og outsourcing
 • Gennemførelse af udbud (herunder i relation til it, forsyning, konsulenter og reklameydelser)
 • Udarbejdelse af kontrakter, herunder i relation til agil it-udvikling
 • Kravspecificering
 • Program- og projektledelse, herunder håndtering af den fællesstatslige it-projektmodel
 • Business case og Projektinitieringsdokument (PID)
 • Contract management
 • Forhandling
 • Partnerskaber og relationshåndtering

Nedenfor er de ministerområder, som A-2 har arbejdet for inden for de seneste 5 år, markeret med orange:

Stat - arbejdsområde.png