Kontakt:

Error loading MacroEngine script (file: KontaktPicker.cshtml) Error loading MacroEngine script (file: KontaktPicker.cshtml)

Udvalgte projekter

Indkøb og udbud

"Udbud af udstyr til adgangs- og procesovervågning" for Affaldvarme Århus

"Udbud af IT-drift" for Dong Energy

"indkøbsanalyse" for Vandcenter Syd, Odense og Vand og Affald, Svendborg

Effektivisering og budgetanalyser

"ABC-analyse af Kommune Kemi's omkostninger" for Kommune Kemi    

"Optimering af produkt- og kundeøkonomi via ABC-værktøj" for Kommune Kemi

"Analyse af muligheder for outsourcing af Teknisk Center" for Naturgas Fyn

"Omkostningsfordeling  mellem selskaber i koncern" for Naturgas Fyn

IT

"Effektivisering af IT-området" for Naturgas Fyn

"It-strategiske overvejelser" for Naturgas Fyn

"Valg af IT platform" for Naturgas Fyn

"Vurdering af eksisterende ERP-løsning op mod alternativer" for Naturgas Fyn

"Evaluering i forbindelse med miniudbud på outsourcing af IT-drift" for Naturgas Fyn   

"Kravspecifikation og optimering af processer" for Vestforbrænding

"Modenhedsanalyse af it-understøttelse VAKS" for Vestforbrænding

"Udarbejdelse af it-strategi" for Vestforbrænding

Organisations- og ledelsesudvikling

"Etablering af it-samarbejdsorganisation" for Vestforbrænding

"Modning af partnerskabsaftale med transportør" for Vestforbrænding

"Medarbejdertilfredshedsmåling"  for Naturgas Fyn          

"Projektledelse ved selskabsudskillelse" for Naturgas Fyn                             

"Revitaliseringsprojekt" for Naturgas Fyn    

"Procesworkshop" for Kommune Kemi