Kontakt:

 • Cuno Bille Christensen Cuno Bille Christensen
  Partner

  Tlf dir 28 88 01 02

 • Søren Hyre-Fenneberg Søren Hyre-Fenneberg
  Markedschef Fyn/Jylland

  Tlf dir 28 88 01 03

 

Forsynings- & Miljøsektoren

Inden for Forsyning har A-2 arbejdet med en lang række virksomheder og har opnået en forståelse for markedet og sektoren. A-2 har konsulenter og IT-specialister med mange års erfaring i forsyningssektoren. Vi har udført projekter inden for: Vand, spildevand, forbrænding, el-handel, naturgas og renovation.

Vores projekter har blandt andet omfattet:

 • Effektiviseringsstrategi for forsyningsselskaber
 • Driftsoptimering - Analyse af effektiviserings- og optimeringspotentiale, lean-implementering, ABC-analyser, projektledelse og rådgivning
 • Indkøbsstrategi - Analyse af indkøb, udformning af indkøbspolitik og -strategi, kontraktstyring og leverancer samt udarbejdelse af leverandørstyringsværktøjer
 • Fælles serviceselskaber - analyse af behov og fordele/ulemper ved driftsdeling og udvikling af systemer og modeller til omkostningsallokering (tilskud og bidrag)
 • Organisation, struktur og ledelse - effektivisering, fusion af afdelinger, funktioner eller virksomheder, ledelses- og organisationsudvikling, forandringsledelse, gearing til fremtiden
 • Udbud og outsourcing - Rådgivning og udformning i udbudsprocessen, tilrettelæggelse af udbudsforretning og udbudspolitik
 • Forretningsstrategi - Analyse og sparring i forbindelse med udarbejdelse af strategiske målsætninger i forretningsplanen
 • IT-systemer - Implementering, mål- og projektstyring. Implementering af IT-systemer, blandt andet CRM- og ERP-systemer (herunder SAP)
 • Overvågningsprogrammer

Nogle af vores kunder inden for Forsynings- & Miljøsektoren er: